Diagnose

De diagnose veneus oedeem wordt door een arts bepaald aan de hand van anamnese (vraaggesprek) en onderzoek. Veneus oedeem wordt meestal vastgesteld door een echografie-doppleronderzoek of duplexonderzoek van de beenaders. De bloedvaten worden hierbij in beeld gebracht en de stroomrichting en stroomsnelheid van het bloed worden gemeten. Terugstroom van bloed richting de voeten wijst daarbij op slecht functionerende kleppen in de aders. Dit kan leiden tot veneus oedeem.

Stadia

De ‘Venous clinical severity score’ (VCSS) wordt gebruikt om het stadium van veneus oedeem te bepalen (tabel 2). De VCSS is een meetinstrument waarmee de individuele ziektelast en behandeleffecten van veneuze ziekte in de tijd en in reactie op behandeling kunnen worden gemeten. Veneus oedeem is niet te genezen, maar door het dragen van therapeutische elastische kousen kan wel voorkomen worden dat de klachten erger worden. Hoe verder het stadium, hoe meer kans op complicaties, zoals (chronische) wonden en huidveranderingen. Het is belangrijk dat mensen met deze klachten zich tijdig melden voor behandeling.